CHECK-UP | BÀSIC HOME

La revisió es realitzarà supervisada per un especialista en Medicina Interna que serà l'encarregat de mantenir una visió global sobre el seu estat de salut, sol·licitant la participació de tots aquells altres metges especialistes que el seu cas en concret requereixi. En el cas d’una revisió bàsica pensada per als homes que vulguin conèixer la situació de salut del seu cos, intervindran uròlegs, gastroenterolegs, laboratori, radiodiagnòstic...

L’exploració inclourà:

Exploració mèdica completa

Historia clínica completa, determinacions de tensió arterial discontinues, detecció i valoració dels pols perifèrics, exploració d’adenopaties i visceromegalies, proves de funció pulmonar (espirometria), estudi d’audició, d’agudesa visual i salud bucodental. Ergometria (prova d’esforç)

Examen uròleg

Exploració urologia, tacte rectal, ecografia renovesical prostàtica

Laboratori. Anàlisis clíniques

Perfil bioquímic i hematològic bàsic, perfil lipídic, perfil renal, immunograma, proves serològiques per a la detecció d’hepatitis A, B, C, i VIH, estat hormonal segons cronologia, els marcadors tumorals més freqüents, detecció del Helicobacter pylori, del càncer de còlon (PSOF) i del càncer de pròstata (PSA)

Radiodiagnòstic

Ecografia abdominal, renovesical i radiografia de tòrax

(Davant del més petit dubte realitzarem: TAC abdominal, fibrogastroscopia, colonoscòpia,  Ressonància Magnètica.....

Visita de resultats 

Una segona visita amb l’especialista de Medicina Interna per tal de comentar els resultats de totes les exploracions i formular-li les recomanacions de tractament o d’actituds de prevenció que convinguin. Se li entregarà informe mèdic detallat amb el resultat de totes les proves realitzades.

Demanar una cita sense compromís

Clausula de Confidencialitat
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de HOSPITAL-CLÍNIC COSTA BRAVA, amb la finalitat, única i exclusiva de poder atendre la seva petició. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@hospitalcliniccostabrava.com, o correu convencional al domicili social al carrer Mn. Gaspar Bosch, s/n, 17230 Palamós.