CHECK-UP | INFANTIL

La revisió del nen/la nena es realitzarà supervisada per un especialista en Pediatria que serà l'encarregat de mantenir una visió global sobre el seu estat de salut, sol·licitant la participació de tots aquells altres metges especialistes que el seu cas en concret requereixi. En el cas d’una revisió bàsica pensada per a infants que els seus progenitors o tutors legals vulguin conèixer la situació de salut del seu cos, hi intervindran pediatres, laboratori, radiodiagnòstic...

L’exploració inclourà:

Exploració mèdica completa

Realització de la historia clínica des de la gestació i naixement, valoració de les seva biometria i constants vitals, estudi del creixement proporcionat a l’edat cronològica, avaluació del sistema nerviós i del desenvolupament cognitiu. Valoració de l’audició, l’agudesa visual i la salut bucodental

Realització d’un ecocardiograma en repòs per obtenir major informació del funcionament cardíac. 

Radiodiagnòstic

Ecografia abdominal

Laboratori

Bioquímica i hematologia bàsica, enzims hepàtics, fosfatasa alcalina, estudi immunològic, sediment d’orina i frotis fecal. 

Davant qualsevol dubte es realitzarà: TAC abdominal, fibrogastroscòpia/colonoscòpia, Ressonància magnètica, ecocardiograma.... 

Visita de resultats

Una segona visita amb l’especialista de Pediatria hospitalària per tal de comentar els resultats de totes les exploracions i formular-li les recomanacions de tractament o d’actituds de prevenció que convinguin. Se li entregarà informe mèdic detallat amb el resultat de totes les proves realitzades.

Demanar una cita sense compromís

Clausula de Confidencialitat
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de HOSPITAL-CLÍNIC COSTA BRAVA, amb la finalitat, única i exclusiva de poder atendre la seva petició. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@hospitalcliniccostabrava.com, o correu convencional al domicili social al carrer Mn. Gaspar Bosch, s/n, 17230 Palamós.