CHECK-UP | AVALUACIÓ DEL RISC CARDIOVASCULAR

Afegit al check-up bàsic, si per antecedents familiars o personals, o per l’edat o per la seva especial preocupació, es considera necessari avaluar el risc cardiovascular específic, afegirem als continguts de la revisió bàsica les següents proves especifiques:

Estudi de la pressió arterial 24hores (MAPA)

Valoració de la circulació arterial de les cames (INDEX TURMELL-BRAÇ)

Exploració de la morfologia i dinàmica del cor per ultrasons (ECOCARDIOGRAMA)

Prova d’esforç (ERGOMETRIA)

Estudi de les arteries que porten el flux sanguini al cervell (ECOGRAFIA DE TRONCS SUPRAAÒRTICS)

Estudi de les arteries renals (ECOGRAFIA DOPPLER RENAL)

Valoració de les arteries en el fons d’ull (ESTUDI OFTALMOLÒGIC)

Electrocardiograma de registre continu 24hores (HOLTER)

Mesura continua i perllongada de la captació d’oxigen (PULSIOXEMETRIA NOCTURNA)

Demanar una cita sense compromís

Clausula de Confidencialitat
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de HOSPITAL-CLÍNIC COSTA BRAVA, amb la finalitat, única i exclusiva de poder atendre la seva petició. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@hospitalcliniccostabrava.com, o correu convencional al domicili social al carrer Mn. Gaspar Bosch, s/n, 17230 Palamós.