CHECK-UP | AVALUACIÓ REUMATOLÒGICA DE L'APARELL LOCOMOTOR

Afegit al check-up bàsic, si per antecedents familiars o personals, o per l’edat o per la seva especial preocupació, es considera necessari avaluar l’afectació del vostre aparell locomotor per les diverses patologies reumàtiques, podem oferir-vos una revisió específica, afegirem als continguts de la revisió bàsica les següents proves especifiques:

Determinacions de laboratori complementàries (INDICADORS DE MALALTIES AUTOIMMUNES)

Estudi de valoració i mesura de la massa òssia (DENSITOMETRIA)

Estudi de les parts toves ((ECOGRAFIA OSTEO-MUSCULAR)

Estudi dels capil·lars dels dits amb microscopi especial (CAPIL·LAROSCOPIA)

ECO-DOPPLER D’ARTICULACIONS SELECTIVES

ARTOSCÒPIES

TRACTAMENTS ARTICULARS REGENERATIUS

Demanar una cita sense compromís

Clausula de Confidencialitat
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de HOSPITAL-CLÍNIC COSTA BRAVA, amb la finalitat, única i exclusiva de poder atendre la seva petició. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@hospitalcliniccostabrava.com, o correu convencional al domicili social al carrer Mn. Gaspar Bosch, s/n, 17230 Palamós.