CHECK-UP | DETECCIÓ ONCOLÒGICA

Afegit al check-up bàsic, si per antecedents familiars o personals, o per l’edat o per la seva especial preocupació, es considera necessari avaluar el risc oncològic i realitzar la detecció precoç de possibles processos cancerosos, podem oferir-vos una revisió específica, afegirem als continguts de la revisió bàsica les següents proves especifiques:

ANALÍTICA DE SANG DE GAMMA COMPLETA, INCLOSOS ELS MARCADORS TUMORALS

PSOF, detecció del càncer de còlon

COLONOSCOPIA  (si s’escau)

ECOGRAFIA ABDOMINAL

RADIOGRAFIA DE TÒRAX

ECOGRAFIA TIROIDEA

EXPLORACIÓ NEUROLÒGICA AVANÇADA

ELECTROCARDIOGRAMA EN REPÒS

ECOGRAFIA DOPPLER DE TRONCS SUPRAAÒRTICS

Demanar una cita sense compromís

Clausula de Confidencialitat
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de HOSPITAL-CLÍNIC COSTA BRAVA, amb la finalitat, única i exclusiva de poder atendre la seva petició. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@hospitalcliniccostabrava.com, o correu convencional al domicili social al carrer Mn. Gaspar Bosch, s/n, 17230 Palamós.