CLÍNICA ESPECIALITZADA | CLÍNICA DE MEDICINA INTERNA I MALALTIES INFECCIOSES

Directora mèdica Dra. Àngels Masabeu Urrutia. Internista

Excel·lència amb
la màxima eficàcia
i confidencialitat

La medicina interna tracta les malalties del cos des del seu interior. En contraposició amb la cirurgia, que tracta les patologies des de fora, la medicina interna basa la seva actuació en un acurat diagnòstic i l’ús molt especialitzat de la farmacologia.

És una especialitat mèdica de llarga tradició, que aporta una atenció global al pacient adult. Els metges especialistes en medicina interna es formen sota el principi que cap patologia els és aliena. El desenvolupament tecnològic del nostre hospital permet més que mai una visió integral del pacient, i la Clínica de Medicina Interna i Malalties infeccioses treballa en equip amb totes les altres especialitats, conservant la visió global sobre els problemes del pacient i evitant l’atomització del tractament.

En la medicina hospitalària actual és l’eix central sobre el qual treballen les especialitats d’al·lergologia, gastroenterologia, cardiologia, endocrinologia i nutrició, malalties infeccioses, geriatria, hematologia, medicina intensiva, nefrologia, neurologia, oncologia, oncologia radioteràpica, pneumologia, reumatologia i malalties autoimmunes. Especial menció es mereixen les malalties tromboembòliques i l’atenció urgent en cas d’accident vascular cerebral (ictus).

El 75% de pacients que ingressen a l’hospital presenten alguna alteració de base que farà recomanable que els especialistes de medicina interna estiguin pendents de la seva evolució. Amb el suport dels serveis centrals i dels propis especialistes podem realitzar proves diagnòstiques o tractaments amb noves i avançades tècniques (endoscòpies de diagnòstic i de tractament, radiologia intervencionista...). Els especialistes d’aquesta Clínica són versàtils, amb àrees de coneixement de gran abast i molt eficients en la resolució de les patologies complexes i sobreposades.

Malalties infeccioses

Hem aconseguit resultats molt exitosos en la prevenció i tractament de la infecció pel VIH/sida i de l'hepatitis C.

La microbiologia i la parasitologia segueixen sent disciplines imprescindibles perquè les malalties provocades per microorganismes patògens ha estat una constant en la història de la humanitat. El control i correcte tractament de les malalties infeccioses té un impacte directe sobre la salut de la comunitat. El treball dels microbiòlegs permet conèixer l’etiologia de les malalties infeccioses i les sempre canviants poblacions microbianes, identificant els nous patògens i documentant els patrons de resistència dels microorganismes als antibiòtics i altres possibles tractaments.

A la Unitat de Malalties Infeccioses oferim una atenció integral i individualitzada amb àmplia experiència en el maneig i tractament de la tuberculosi i malalties infeccioses importades. A més d'assistència a pacients de tuberculosi i malalties tropicals, tenim capacitat per diagnosticar i tractar malalties infeccioses rares.

Algunes malalties infeccioses tenen un component social afegit que fa més difícil que la persona afectada accedeixi a un diagnòstic i, per tant, pugui iniciar el tractament. Per això, més enllà de l'assistència mèdica de qualitat, l'equip d'especialistes en malalties infeccioses us garantim la confidencialitat i el tracte humà, perquè us sentiu escoltats, atesos i acompanyats durant tot el procés.

Bacteriologia

 • · Diagnòstic i tractament de les infeccions per patògens respiratoris
 • · Disminució de la tuberculosi
 • · Diagnòstic etiològic de les sèpsies, diagnòstic de meningitis bacterianes i altres infeccions de líquids orgànics
 • · Infeccions del tracte urinari. Estudi del sediment d’orina i els urocultius i la morfologia del sistema urinari
 • · Infeccions digestives. Diagnòstic etiològic de les enteritis agudes, a més de la detecció de la toxina de Clostridium difficile i de l’Helicobacter pylori
 • · Malalties de transmissió sexual: diagnòstic etiològic de les infeccions genitals
 • · Micobacteris: diagnòstic de la tuberculosi. La Unitat de · Micobacteris disposa d’instal·lacions i mesures de bioseguretat especials

Virologia

 • · Vigilància de la grip i altres infeccions víriques respiratòries
 • · Programes d’eradicació del xarampió, rubèola (rosa) i parotiditis de la població
 • · Serologia automatitzada
 • · Detecció directa d’antígens sobre producte patològic
 • · Cultiu cel·lular i biologia molecular, mitjançant tècniques qualitatives i quantitatives d’amplificació d’àcids nucleics i mètodes de seqüenciació per a la detecció de mutacions de resistència als antivírics
 • · Unitat especialitzada en la detecció i tractament del virus de la immunodeficiència humana (VIH)
 • · Patogènia dels virus de l’hepatitis B i C

Parasitologia

 • · Entomologia i vigilància vectorial
 • · Toxoplasmosi
 • · Parasitosi intestinal

Micologia

· Diagnòstic i tractament de les infeccions provocades per fongs (micosis)

 

 

Un 30% dels infectats pel VIH desconeixen estar infectats; un diagnòstic precoç i el tractament eficaç millora la seva qualitat de vida, allarga la supervivència i és vital per evitar-ne la transmissió.

Demanar una cita sense compromís

Clausula de Confidencialitat
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de HOSPITAL-CLÍNIC COSTA BRAVA, amb la finalitat, única i exclusiva de poder atendre la seva petició. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@hospitalcliniccostabrava.com, o correu convencional al domicili social al carrer Mn. Gaspar Bosch, s/n, 17230 Palamós.