CLÍNICA ESPECIALITZADA | CLÍNICA UROLÒGICA I ANDROLÒGICA

Director mèdic Dr. Iván Álvarez. Uròleg

Intervencions de pròstata sense cicatriu

La HPB (hipertrofia benigna de pròstata) és freqüent en homes de més de 40 anys i provoca simptomatologia obstructiva. Als 50 anys la prevalença és del 50% i augmenta gradualmente amb l'edat. La necessitat d'operar es decideix segons la simptomatologia del pacient, el grau d'obstrucció analitzat per fluxometria i el càlcul del residu vesical (orina que queda a la bufeta urinària al final de la micció).

Resecció transuretral de la pròstata (RTU)

La RTU és un procediment quirúrgic  avançat per al tractament dels símptomes causats per la hiperplàsia prostàtica benigna i altres patologies. Consisteix en l'extirpació a través de la uretra de la porció central de la pròstata. Amb el pacient anestesiat, el cirurgià fa incisions en la pròstata que li permeten extirpar el teixit prostàtic que produeix l'obstrucció. Aquest teixit s'analitza en el laboratori d' Anatomia Patològica. Després de la intervenció els pacients experimenten una millora immediata de la simptomatologia obstructiva. 

Trigono-cervico-prostatotomia (TCP)

La TCP és una operació indicada per a pacients amb simptomatologia obstructiva moderada o severa amb pròstata no hipertrofiada (< 30 cm3). Aquesta tècnica quirúrgica es realiza també per via transuretral i consisteix a fer talls en la pròstata fins arribar a la càpsula i ampliar l'espai per a  la uretra prostàtica, la qual cosa facilita la micció i millora la simptomatologia de manera immediata . 

Cirurgia de pròstata per via endoscòpica mitjançant vaporització per plasma

Mitjançant aquesta cirurgia podem aconseguir l'enucleació de la pròstata obstructiva. Es tracta d'una avançada tècnica que s'aplica per via uretral però que aporta els avantatges següents: disminueix el temps de la cirurgia, disminueix el sagnat durant la cirurgia i afecta menys els teixits i els nervis perifèrics de la zona.

S'utilitzen elèctrodes de corrent bipolar d'alta freqüència. S'emeten des del que anomenem “corona” que és la punta arrodonida que anirem fent lliscar per la superfície sense necessitat d'arribar a tocar-la perquè la seva proximitat provoca la vaporització del teixit que volem eliminar. La coagulació es produeix simultàniament i ens evita sagnats, cosa que permet intervenir homes amb algunes patologies de base que podien comportar complicacions en la intervenció.

 

Demanar una cita sense compromís

Clausula de Confidencialitat
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de HOSPITAL-CLÍNIC COSTA BRAVA, amb la finalitat, única i exclusiva de poder atendre la seva petició. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@hospitalcliniccostabrava.com, o correu convencional al domicili social al carrer Mn. Gaspar Bosch, s/n, 17230 Palamós.