ESPECIALITAT | CLÍNICA DE CIRURGIA AVANÇADA

ENTREVISTA

Dr. Jaume Gelonch Romeu. Director de la Clínica Quirúrgica i especialista en cirurgia mínimament invasiva

La cirurgia mínimament invasiva, una autèntica revolució al servei del pacient

Com a director del Servei de Cirurgia General de l'Hospital de Palamós, el doctor Gelonch coordina un equip de nou especialistes amb àmplia experiència. Anualment es visiten a consultes externes uns 7.000 pacients i es practiquen prop de 2.000 intervencions quirúrgiques.

Com ha evolucionat la cirurgia en els darrers anys?
La cirurgia ha experimentat una autèntica revolució en els darrers anys i al Servei de Cirurgia General de l'Hospital es va apostar –ja des de la seva creació, l'any 1988,– per incorporar les tècniques més avançades a cada procés quirúrgic; un exemple és la intervenció de l'hèrnia inguinal, ja que la reparació amb malla es va començar de forma generalitzada a l'Hospital fa més de 20 anys. També vam ser pioners en l'aplicació de les tècniques de CHIVA i d'esclerosi amb espuma per a intervencions d'insuficiència venosa i varius.

Al Servei de Cirurgia tenim una amplia experiència en intervencions quirúrgiques clàssiques i en modernes tècniques laparoscòpiques que inclouen, a més de la coneguda colecistectomia laparoscòpica –amb unes dues-centes intervencions a l'any–, les intervencions del còlon, tant en malalties benignes com en patologies malignes.

Aquest bagatge és un dels trets distintius del servei que oferim a la Clínica quirúrgica.

En què consisteix la cirurgia mínimament invasiva?
La cirurgia mínimament invasiva o cirurgia vídeoassistida es practica amb l'ajuda d'una càmera especial i instruments quirúrgics adequats per intervenir a través d'uns petits orificis sense haver de realitzar la clàssica incisió o ferida de grans mesures per aconseguir el mateix objectiu. A la Clínica quirúrgica apliquem aquesta tècnica en intervencions de l'abdomen, el tòrax o l'aparell urogenital.

Quins són els principals beneficis de la cirurgia mínimament invasiva?
Els resultats d'aquesta cirurgia són espectaculars: una estada hospitalària més curta, d'unes molèsties mínimes en el postoperatori, el menor risc d'infecció, al benefici estètic en produir, només, a través de petites incisions i a la satisfacció del pacient un cop resolt el problema per aquesta tècnica, que ha suposat un autèntic canvi en la nostra feina com a cirurgians.

La cirurgia clàssica requereix generalment d'un ingrés llarg i de vegades es necessiten diverses setmanes de recuperació. Utilitzant aquest tipus de cirurgia les mateixes intervencions quirúrgiques requereixen un menor ingrés hospitalari i el temps de recuperació disminueix sensiblement en no existir grans incisions com en la cirurgia clàssica. Això significa que el pacient torna a la seva activitat habitual amb molta més rapidesa que sent intervingut amb cirurgia convencional.

La laparoscòpia disminuye el riesgo de infeccióneix el risc d'infecció de la ferida, el dolor postoperatori i les lesions musculars de la paret abdominal.

Per què es redueix el dolor postoperatori?
En realitzar incisions molt més petites que les habituals en cirurgia convencional, disminueix notablement el dolor postoperatori en el pacient i al mateix temps disminueix també la necessitat de dosificació de calmants. Aquesta disminució del dolor permet al pacient aixecar-se i caminar molt abans que en ser intervingut amb cirurgia oberta.

La menor mida de les ferides comporta també un menor risc d'infecció i de complicacions posteriors a la intervenció.

També vam ser pioners en l'aplicació de les tècniques de CHIVA i d'esclerosi amb espuma per a intervencions d'insuficiència venosa i varius.