CLÍNICA ESPECIALITZADA | CLÍNICA DE NEFROLOGIA I DIÀLISI

Directora mèdica Dra. Rosa Garcia Osuna. Nefròloga

Consulta d’infermeria nefrològica

A la consulta d'infermeria nefrològica us oferim recomanacions dietètiques, educació sanitària i aprenentatge d’autocures, amb l'objectiu fonamental de fer un tractament integral de la malaltia renal crònica i millorar la vostra qualitat de vida.

També us facilitarem informació acurada de les diferents tècniques de tractament de la IRC: transplantament renal de cadàver, de donant viu, hemodiàlisi i diàlisi peritoneal.

La consulta d'infermeria nefrològica va dirigida a pacients amb insuficiència renal crònica avançada.

Demanar una cita sense compromís

Clausula de Confidencialitat
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de HOSPITAL-CLÍNIC COSTA BRAVA, amb la finalitat, única i exclusiva de poder atendre la seva petició. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@hospitalcliniccostabrava.com, o correu convencional al domicili social al carrer Mn. Gaspar Bosch, s/n, 17230 Palamós.