CLÍNICA ESPECIALITZADA | CLÍNICA DE NEFROLOGIA I DIÀLISI

Directora mèdica Dra. Rosa Garcia Osuna. Nefròloga

Servei d'hemodiàlisi

A la nostra Unitat d’Hemodiàlisi apliquem diferents tècniques per tal d'adaptar-nos a la situació de cada pacient i millorar-ne la qualitat de vida.

Hemodiàlisi de baix i alt flux

La nostra Unitat d’Hemodiàlisi està formada per un equip mèdic de quatre especialistes en Nefrologia (amb dedicació completa) i onze infermeres diplomades (una per cada quatre monitors). Disposem de monitors d’ultrafiltració controlada i practiquem diàlisi d’alt flux amb bicarbonat i utilització de filtres biocompatibles de mitjana i alta permeabilitat d’un sol ús. Disposem d'una sala específica per a pacients amb serologia positiva per virus d'hepatitis C, amb personal d'infermeria exclusiu, cosa que assegura el correcte aïllament i permet minimitzar els riscos de contagi.

Hemodiafiltració on-line

Aquesta tècnica de depuració extrarenal augmenta la depuració de toxines urèmiques i aconsegueix una reducció de la mortalitat a tres anys en un 30% (vegeu l'estudi publicat al Journal of the American Society of Nephrology).

El nostre centre compleix totes les condicions per aplicar aquesta tècnica, que requereix un tractament especial de l’aigua de diàlisi, monitors específics i filtres de seguretat amb la finalitat d’aconseguir un líquid ultrapur per infondre al pacient.

Estudi ecogràfic de l’accés vascular per hemodiàlisi

En cas de disfunció de l’accés vascular disposem de l’estudi amb eco-doppler, a càrrec del servei de radiologia i un nefròleg de la unitat. D’aquesta manera es poden detectar estenosi i/o trombosi i prendre les decisions adequades per mantenir la correcta permeabilitat de l’accés.

També realitzem un estudi venós de les extremitats superiors (MAPA vascular) prèviament a la realització de l’accés vascular.

Disposem d'una unitat d'hemodiàlisi, integrada a l'Hospital de Palamós.

Demanar una cita sense compromís

Clausula de Confidencialitat
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de HOSPITAL-CLÍNIC COSTA BRAVA, amb la finalitat, única i exclusiva de poder atendre la seva petició. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@hospitalcliniccostabrava.com, o correu convencional al domicili social al carrer Mn. Gaspar Bosch, s/n, 17230 Palamós.