ESPECIALITAT | CLÍNICA DE TRAUMATOLOGIA I CIRURGIA ORTOPÈDICA

ENTREVISTA

Dr Josep Roig. Director de la Clinica de Traumatologia i Ortopedia

L’Hospital Clinic Costa Brava té demostrada una llarga experiència en cirúrgia artroscòpica

Que destacaria de la Cirurgia Artroscópica?
Juntament amb les protesis articulars és un dels més important avenços de la cirurgia ortopedica de finals del segleXX. Nosaltres tenim una dilatada experiència en resoldre patologies que abans requerien de gran cirurgia, moltes vegades amb resultats insatisfactoris i que ara en permet resoldre lesións que provoquen molt dolor i incapacitat funcional de l’articulació.

Fetes per artrscópia el pacient pot retornar al seu domicili al cap de poques hores, i la millora clínica és indubtable i és produeix de manera immediata.

Quines articulacions poden ser tractades amb aquesta técnica?
L’espatlla, el genoll, el maluc, el tormell el canell i el colze. Totes tenen la seva singularitat i totes tenen patologies que poden ser resoltes per artroscopia, sense obrir l’articulació, només introduint un tub dediametre molt reduït que conté l’equip óptic per visualitzar la lesió sobre la que hem d’actuar (amb una font de llum, evidentment), l’instrumental quirurgic activat a distància i d’alta precisió, i el sistema de guiatge i adaptació al minuscul espai on haurem d’actuar.

Ens pot indicar quines lesions de l’espatlla poden resoldre’s mitjançant artroscopia
Probablement l’espatlla sigui l’articulació més agraïda d’aquesta técnica, i el nostre Hospital és molt reconegut per les seves aportacions en aquest camp. És una articulació que lesionada produeix molt dolor, donç la seva mobilitat és tant amplia que qualsevol moviment recorda lpacient que té l’articulació lesionada. Actualment, estem en condicions de resoldre les lesions del manegot dels rotadors reincertant els tendons deteriorats, tmabé es tracta –amb resultats molt satisfactoris- l’anomenada sindrome Subacromial, situant-nos sota d’aquesta part de l’escapula i llimant els osteofits i ampliant l’espai, aconseguint que desaparegui del tot el dolor.

També és molt agraïda la intervenció posterior a la luxació del cap de l’húmer, sobretot si es recidivant i el pacient pateix perquè sap que en qualsevol moviment li pot tornar a sortir.

Sincerament, el nostre centre compta amb grans professionals i amb una experiència contrastada que ens fa centre de referència en la utilització de l’artroscopia d’espatlla, considerant-nos un equip de practica molt avançada d’aquesta tecnologia

I si parlessim del genoll, quines lesions poden intervenir-se amb artroscopia?
Les articulacions de les extremitats inferiors aafecten molt la bipedestació i la marxa, es a dir, les seves lesions es fan molt presents a l’hora de suportar el nostre pes i a l’hora d’intentar caminar, per això la nostra Clínica de Traumatologia i Ortopedia ha desenvolupat amb éxit diferents tipologies de resolució de les patologies del maluc, del genoll i del tormell i peu en general. La cirúrgia artroscópica és extraordinariament útil i aconseguim molts bons resultats amb partologies com ara: recentratge de la rótula, osteocondritis, reparació dels lligaments creuats i reparacions dels meniscs. També aconseguim molt bons resultats efectuant sinevectomies de genoll en patologia reumàtica.

Amb una via d’entrada que produirà una lleu cicatriu a la pell no superior als 3 cm, aconseguim reparar greus lesions de genoll que produeixen molt dolor i dificultats per caminar als pacients que les pateixen.

 

¿Es posible también la cirugía artroscópica en la cadera?
Pues sí. Es muy poco conocido, pero algunas patologías que impiden la abducción de la pierna, es decir, separarla de la otra, levantarla lateralmente, y que se confunden con lesiones de la cabeza del fémur pero no lo son, como el impingement fermoroacetabular pueden solucionarse por vía artroscópica modelando el fémur para permitir todos los movimientos de esta articulación tan compleja y fundamental. También nos permite abordar las lesiones de la excavación pelviana o cavum de la pelvis.

¿Es cierto que la inestabilidad del tobillo puede resolverse con una artroscopia?
En algunos casos de laxitud capsular podemos provocar un retraimiento de la cápsula articular por termocoagulación, y dar estabilidad a la persona afectada.
Es un tratamiento que las personas que padecen esta inestabilidad, y que les provoca entorsis reiterada de los tobillos, agradecen mucho.
También pueden hacerse limpiezas de esta articulación, retirar cuerpos extraños, eliminar osteofitos en artrosis avanzadas, e incluso tratar la osteocondritis de astrágalo.

¿Considera que la cirugía artroscópica es una práctica poco conocida?
En el ámbito clínico ya nadie duda de su eficacia; la rápida recuperación del paciente, la mínima invasión de la articulación, la realización con anestesia troncal y no general… pero es cierto que muchos pacientes que presentan estas patologías desconocen que podrían solucionarlas con este tipo de cirugía.
La cirugía artroscópica y la evolución de la cirugía protésica en las grandes articulaciones permite volver a la vida normal a personas que en otras épocas presentaban discapacidades importantes por lesión o degeneración de su aparato locomotor.

Nuestra recomendación es que no sufra más de lo necesario: tal vez podamos resolverle el problema, que tanto lo condiciona en su vida diaria, con técnicas poco invasivas pero de gran efecto reparador.