ESPECIALITAT | CLÍNICA D'ATENCIÓ A LA DONA

ENTREVISTA

Dr. Diego Meza. Cirurgià Unitat de Ginecologia Quirúrgica Hospital-Clínic Costa Brava

Tècnica pionera d'intervenció de sòl pelvià

A través del vídeo "Inserció de Miniarc-Precise amb anestèsia local a la sala quirúrgica", el Dr. Diego Meza de la Unitat de sòl pelvià, va poder presentar, en sessió plenària, aquesta tècnica pionera d'intervenció de sòl pelvià.
La tècnica consisteix en la col·locació d'una malla suburetral tipus Minisling amb anestèsia local, de forma ambulatòria i dins la sala quirúrgica, de manera que la pacient ni tant sols ha de passar pel circuit de CMA.
Amb una premedicació, la dona assisteix a la intervenció, es fa el procediment i torna d'immediat al seu domicili amb unes recomanacions i uns possibles signes d'alerta.
L'elaboració del vídeo va anar a càrrec dels Drs. Eliana Castañeda, José Manuel Marqueta i el propi Meza, tots ells membres del mateix equip. Ha estat editat en dos idiomes (castellà i anglès).