SERVEIS ESPECIALS

Tranfer (transport) des de determinats establiments hotelers

Les persones que no residiu a la zona i us desplaceu des de lluny per ser tractats al nostre hospital podeu consultar el lloc "partners" on trobareu els enllaços d'hotels i entitats que posaran a la vostra disposició transport per a desplaçar-se al nostre centre quan ho requeriu.