SERVEIS ESPECIALS

Facilitats de pagament dels serveis

Per als serveis que no cobreixi cap asseguradora pública o privada, i que calgui abonar directament, podem buscar la forma més adequada a les vostres necessitats, sempre que existeixi la garantia corresponent.